آزمایش مجازی «تعیین شتاب سقوط آزاد اجسام»

شناسه محصول: ELB-VR-OUSPT

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

آزمایشگاه مجازی

  1. اندازه گیری شتاب سقوط آزاد جسم با استفاده از آونگ برگشت پذیر (شبیه سازی رایانه‌ای)
پیمایش به بالا