آزمایش مجازی «اجرای قانون اشتفان‐بولتسمان» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

آزمایش مجازی «اجرای قانون اشتفان‐بولتسمان»

شناسه محصول: ELB-VR-SB

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. اجرای قانون اشتفان‐بولتسمان
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
آزمایش مجازی «اجرای قانون اشتفان‐بولتسمان»آزمایش مجازی «اجرای قانون اشتفان‐بولتسمان»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا