آزمایش مجازی «میدان مغناطیسی کره‌ی زمین» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

آزمایش مجازی «میدان مغناطیسی کره‌ی زمین»

شناسه محصول: ELB-VR-MPZ

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

آزمایش مجازی «میدان مغناطیسی کره‌ی زمین»آزمایش مجازی «میدان مغناطیسی کره‌ی زمین»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا