تجهیزات آموزشی«تعیین شاخص فرآیند آدیاباتیک برای گازها با استفاده از اسیلاتور» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی«تعیین شاخص فرآیند آدیاباتیک برای گازها با استفاده از اسیلاتور»

شناسه محصول: ELB-190.009.01

$1647

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تجهیزات آموزشی«تعیین شاخص فرآیند آدیاباتیک برای گازها با استفاده از اسیلاتور»تجهیزات آموزشی«تعیین شاخص فرآیند آدیاباتیک برای گازها با استفاده از اسیلاتور»
$1647

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا