تجهیزات آموزشی «تعیین ضریب اصطکاک داخلی هوا و میانگین مسیر آزاد مولکول‌های هوا» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی «تعیین ضریب اصطکاک داخلی هوا و میانگین مسیر آزاد مولکول‌های هوا»

شناسه محصول: ELB-190.017.01

$1935

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تجهیزات آموزشی «تعیین ضریب اصطکاک داخلی هوا و میانگین مسیر آزاد مولکول‌های هوا»تجهیزات آموزشی «تعیین ضریب اصطکاک داخلی هوا و میانگین مسیر آزاد مولکول‌های هوا»
$1935

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا