مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (سیال سازی) – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (سیال سازی)

شناسه محصول: ELB-171.004.01

$5150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (سیال سازی)مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (سیال سازی)
$5150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا