مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (infrared drying, convective drying) – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (infrared drying, convective drying)

شناسه محصول: ELB-171.003.01

$5150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (infrared drying, convective drying)مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد برای مطالعه‌ی روش‌های مختلف خشک کردن (infrared drying, convective drying)
$5150

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا