استند آموزشی آزمایشگاهی «برهم‌کنش ذرات باردار با ماده. تعیین طول مسیر ذرات آلفا در هوا» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آموزشی آزمایشگاهی «برهم‌کنش ذرات باردار با ماده. تعیین طول مسیر ذرات آلفا در هوا»

شناسه محصول: ELB-190.010.02

$1987

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آموزشی آزمایشگاهی «برهم‌کنش ذرات باردار با ماده. تعیین طول مسیر ذرات آلفا در هوا»استند آموزشی آزمایشگاهی «برهم‌کنش ذرات باردار با ماده. تعیین طول مسیر ذرات آلفا در هوا»
$1987

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا