استند آموزشی آزمایشگاهی «تجهیزات برای تعیین پتانسیل رزونانس اتم گاز بی‌اثر. آزمایش فرانک- هرتز» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آموزشی آزمایشگاهی «تجهیزات برای تعیین پتانسیل رزونانس اتم گاز بی‌اثر. آزمایش فرانک- هرتز»

شناسه محصول: ELB-190.048.01

$1948

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آموزشی آزمایشگاهی «تجهیزات برای تعیین پتانسیل رزونانس اتم گاز بی‌اثر. آزمایش فرانک- هرتز»استند آموزشی آزمایشگاهی «تجهیزات برای تعیین پتانسیل رزونانس اتم گاز بی‌اثر. آزمایش فرانک- هرتز»
$1948

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا