استند آزمایشگاهی آموزشی «سنسورهای صنعتی اطلاعات فناوری. کمیت‌های الکتریکی»

شناسه محصول: ELB-111.003.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

1. آموزش مولتی متر دیجیتال.
2. تأیید یک ولت متر با یک سیستم مغناطیسی.
3. تأیید یک میلی‌متر با سیستم مغناطیسی.
4. اندازه گیری جریان و ولتاژ DC.
5. اندازه گیری جریان و ولتاژ AC.
6. گسترش حدود اندازه گیری آمپرمتر و ولت متر با استفاده از شنت و مقاومت اضافی.
7. اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو برای انواع بار.
8. اندازه گیری مقاومت به روش غیر مستقیم.
9. اندازه گیری مقاومت با استفاده از پل DC.
10. اندازه گیری ظرفیت با با استفاده از پل AC.
11. اندازه گیری اندوکتانس با با استفاده از پل AC.
12. اندازه گیری EMF با پتانسیومتر DC.
13. اندازه گیری دامنه ولتاژ متناوب با استفاده از آشکارساز دامنه دیود.

پیمایش به بالا