استند آموزشی آزمایشگاهی «مطالعه قانون استفان بولتزمن. تعیین وابستگی درخشندگی انرژی جسم گرم شده به دما»

شناسه محصول: ELB-190.046.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

آزمایش «تعیین وابستگی درخشندگی انرژی جسم گرم شده به دما». مطالعه قانون استفان بولتزمن.

پیمایش به بالا