استند آموزشی آزمایشگاهی «بررسی پدیده هیسترزیس فرومغناطیس‌ها»

شناسه محصول: ELB-190.049.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تعیین ویژگی های مغناطیسی فرومغناطیس از روی limiting hysteresis loop
  2. ثبت منحنی مغناطیسی اصلی.
  3. تعیین تلفات انرژی در حین برگشت مغناطیسی یک فرومغناطیس.
پیمایش به بالا