استند آزمایشگاهی آموزشی «منابع تامین برق ثانویه»

شناسه محصول: ELB-241.079.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تجهیزات آموزشی تجربی پایه:

1. ویژگی های دیود.
2. یکسو کننده نیمه موج غیرقابل کنترل تک فاز.
3. یکسو کننده پلی تک فاز کنترل نشده.
4. یکسو کننده سه فاز صفر کنترل نشده.
5. یکسو کننده کنترل نشده پل سه فاز.
6. یکسو کننده کنترل شده تک فاز.
7. صاف کردن امواج ولتاژ اصلاح شده.
8. مطالعه تثبیت کننده های ولتاژ.

پیمایش به بالا