استند آموزشی آزمایشگاهی «مدارهای الکتریکی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آموزشی آزمایشگاهی «مدارهای الکتریکی»

شناسه محصول: ELB-241.074.01

$2876

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدارهای الکتریکی DC

  1. پارامترهای مدار الکتریکی با ولتاژ و جریان ثابت
  2. قانون اهم.
  3. بررسی مدارها دارای مقاومت.
   1. مقاومت‌های خطی
   2. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی منفی NTC.
   3. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی مثبت PTC.
   4. وریستورها.
   5. مقاومت‌های نوری.
   6. اتصال سری مقاومت‌ها.
   7. اتصال موازی مقاومت‌ها.
   8. اتصال سری-موازی مقاومت‌ها.
   9. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
  4. منبع ولتاژ معادل (نیروی محرکه الکتریکی).
  5. اتصال سری منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
  6. اتصال موازی منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
  7. توان الکتریکی و کار.
  8. ضریب راندمان مدار الکتریکی.

مدارهای الکتریکی AC

 1. پارامترهای ولتاژ و جریان سینوسی.
 2. توان فعال مدار جریان سینوسی.
 3. مدارهای جریان سینوسی با خازن (نسخه دارای اسیلوسکوپ).
 1. ولتاژ و جریان خازن.
 2. راکتانس خازن.
 3. اتصال سری خازن‌ها.
 4. اتصال موازی خازن‌ها.
 5. توان راکتیو خازن.

مدارهای جریان سینوسی دارای سلف.

 1. ولتاژ و جریان سلف.
 2. راکتانس سلف.
 3. اتصال سری سلف‌ها.
 4. اتصال موازی سلف‌ها.
 5. توان راکتیو سلف.

مدارهای جریان سینوسی دارای مقاومت، خازن و سلف (نسخه دارای اسیلوسکوپ).

   1. اتصال سری مقاومت و خازن.
   2. اتصال موازی مقاومت و خازن.
   3. اتصال سری مقاومت و سلف.
   4. اتصال موازی مقاومت و سلف.
   5. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم رزونانس ولتاژها.
   6. اتصال موازی یک خازن و یک سلف. مفهوم رزونانس جریان‌ها.
   7. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس سری.
   8. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس موازی.
   9. توان در مدار جریان سینوسی.

ترانسفورماتورها.

  1. ضریب تبدیل.
  2. تبدیل مقاومت با کمک ترانسفورماتور.
  3. تعیین پارامترهای مدار معادل و ساخت نمودار برداری ترانسفورماتور.

مدارهای جریان سینوسی سه فاز.

 1. ولتاژ و جریان در مدار سه فاز.
 2. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «ستاره».
 3. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «مثلث».
 4. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «ستاره» متصل است.
 5. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «مثلث» متصل است.

محاسبه و مطالعه‌ی تجربی مدار با ولتاژ اعمالی غیرسینوسی (نسخه با اسیلوسکوپ).

 1. فرآیندهای گذرا در مدارهای الکتریکی خطی.
 2. فرآیندهای گذرا در یک مدار با خازن و مقاومت.
 3. فرآیندهای گذرا در یک مدار با یک سلف.
 4. فرآیندهای گذرا در مدار نوسانی.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
استند آموزشی آزمایشگاهی «مدارهای الکتریکی»استند آموزشی آزمایشگاهی «مدارهای الکتریکی»
$2876

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا