مجموعه‌ی آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ممان اینرسی به روش تعلیق تک رشته‌ای» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ممان اینرسی به روش تعلیق تک رشته‌ای»

شناسه محصول: ELB-161.013.01

$1961

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه‌ی آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ممان اینرسی به روش تعلیق تک رشته‌ای»مجموعه‌ی آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ممان اینرسی به روش تعلیق تک رشته‌ای»
$1961

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا