مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی «بررسی خواص مکانیکی مواد» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی «بررسی خواص مکانیکی مواد»

شناسه محصول: ELB-161.027.01

$7059

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی «بررسی خواص مکانیکی مواد»مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی «بررسی خواص مکانیکی مواد»
$7059

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا