استند آموزشی و مدل‌سازی «برهمکنش ذرات باردار Y با ماده. تعیین محدوده الکترون‌های واپاشی بتا با روش جذب سطحی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آموزشی و مدل‌سازی «برهمکنش ذرات باردار Y با ماده. تعیین محدوده الکترون‌های واپاشی بتا با روش جذب سطحی»

شناسه محصول: ELB-190.012.02

$2013

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آموزشی و مدل‌سازی «برهمکنش ذرات باردار Y با ماده. تعیین محدوده الکترون‌های واپاشی بتا با روش جذب سطحی»استند آموزشی و مدل‌سازی «برهمکنش ذرات باردار Y با ماده. تعیین محدوده الکترون‌های واپاشی بتا با روش جذب سطحی»
$2013

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا