استند آموزشی «برهمکنش ذرات y با ماده. جرقه سنج ذرات y». مدل آزمایش رادرفورد

شناسه محصول: ELB-190.014.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی ویژگی های اصلی طیف سنج گاما.
  2. تعیین انرژی کوانتوم های گاما ساطع شده از منبع ناشناخته تابش گاما.
  3. شناسایی منبع ناشناخته تابش گاما.
پیمایش به بالا