استند آزمایشگاهی آموزشی «مهندسی برق و ماشین‌های الکتریکی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آزمایشگاهی آموزشی «مهندسی برق و ماشین‌های الکتریکی»

شناسه محصول: ELB-241.008.02

$7190

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

1. دیود یکسو کننده.
2. دیود زنر.
3. ویژگی‌های LED.
4. ویژگی‌های واریکاپ.
5. تست لایه‌ها و بررسی عملکرد یکسو کننده ترانزیستورهای دوقطبی.
6. بررسی توزیع جریان در ترانزیستور و اثر کنترلی جریان پایه ترانزیستور.
7. ویژگی های ترانزیستور.
8. تنظیم نقطه کار ترانزیستور و بررسی تاثیر مقاومت در مدار کلکتور بر روی بهره ولتاژ مرحله تقویت کننده با امیتر مشترک.
9. تقویت کننده‌های ترانزیستورهای دوقطبی.
10. نظیم کننده خطی ولتاژ.
11. تنظیم کننده خطی جریان.
12. آزمایش لایه‌ها و مطالعه عملکرد یکسو کننده ترانزیستورهای تک قطبی.
13. ویژگی روشن شدن دروازه ترانزیستور اثر میدان.
14. اثر کنترل‌کننده‌ی دروازه‌ی ترانزیستور اثر مبدان نوع n
15. مشخصات خروجی ترانزیستور اثر میدانی.
16. تقویت‌کننده های ترانزیستوری اثر میدانی.

17. ویژگی‌های تریستور دیود (ترایاک).
18. ویژگی‌های تریستور تریود.
19. پارامترهای مدار الکتریکی با ولتاژ و جریان ثابت
20. قانون اهم.
21. مقاومت‌های خطی.
22. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی منفی NTC.
23. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی مثبت PTC.
24. وریستورها.

25. مقاومت‌های نوری.
26. اتصال سری مقاومت‌ها.
27. اتصال موازی مقاومت‌ها.
28. اتصال سری-موازی مقاومت‌ها.
29. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
30. منبع ولتاژ معادل (نیروی محرکه الکتریکی).
31. اتصال سری منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
32. اتصال موازی منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
33. توان الکتریکی و کار.
34. ضریب راندمان مدار الکتریکی.
35. هماهنگی منبع و بار از نظر ولتاژ، جریان و توان.
36. فرآیندهای شارژ و دشارژ خازن.
37. پروسه‌های مربوط به روشن شدن تحت ولتاژ و اتصال کوتاه سلف
38. پارامترهای ولتاژ و جریان سینوسی.
39.توان فعال مدار جریان سینوسی.

  1. ولتاژ و جریان خازن.
  2. راکتانس خازن.
  3. اتصال سری خازن‌ها.
  4. اتصال موازی خازن‌ها.
  5. توان راکتیو خازن.
  6. ولتاژ و جریان سلف.
  7. راکتانس سلف.
  8. اتصال سری سلف‌ها.
  9. اتصال موازی سلف‌ها.
  10. توان راکتیو سلف.
  11. اتصال سری مقاومت و خازن.
  12. اتصال موازی مقاومت و خازن.
  13. اتصال سری مقاومت و سلف.
  14. اتصال موازی مقاومت و سلف.
  15. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم رزونانس ولتاژها.
  16. اتصال سری یک خازن و یک سلف. مفهوم رزونانس جریان‌ها.
  17. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس سری.
  18. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس موازی.
  19. توان در مدار جریان سینوسی.
  20. ضریب تبدیل.
  21. تبدیل مقاومت با کمک ترانسفورماتور.
  22. تعیین پارامترهای مدار معادل و ساخت نمودار برداری ترانسفورماتور.
  23. ولتاژ و جریان در مدار سه فاز.
  24. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «ستاره».
  25. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «مثلث».
  26. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «ستاره» متصل است.
  27. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «مثلث» متصل است.
  28. فرآیندهای گذرا در یک مدار با خازن و مقاومت.
  29. فرآیندهای گذرا در یک مدار با یک سلف.
  30. فرآیندهای گذرا در مدار نوسانی.
  31. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک مستقل”.
  32. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک موازی”.
  33. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک سری”.
  34. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک مستقل”.
  35. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک سری”.
  36. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک موازی”
  37. سیستم کنترل‌کننده موتور حلقه باز “مبدل فرکانس – موتور القایی با روتور قفس سنجابی”.
  38. سیستم کنترل‌کننده موتور بسته “مبدل فرکانس – موتور القایی با روتور قفس سنجابی”.

 

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
استند آزمایشگاهی آموزشی «مهندسی برق و ماشین‌های الکتریکی»استند آزمایشگاهی آموزشی «مهندسی برق و ماشین‌های الکتریکی»
$7190

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا