تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «بررسی غلظت بخارات یک مایع قابل اشتعال بر روی سطح باز تبخیر» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «بررسی غلظت بخارات یک مایع قابل اشتعال بر روی سطح باز تبخیر»

شناسه محصول: ELB-140.004.01

$3307

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

بررسی غلظت بخارات یک مایع قابل اشتعال بر روی سطح باز تبخیر

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «بررسی غلظت بخارات یک مایع قابل اشتعال بر روی سطح باز تبخیر»تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «بررسی غلظت بخارات یک مایع قابل اشتعال بر روی سطح باز تبخیر»
$3307

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا