تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین تجربی نیمه‌ی عمر ایزوتوپ با عمر طولانی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین تجربی نیمه‌ی عمر ایزوتوپ با عمر طولانی»

شناسه محصول: ELB-190.016.03

$1935

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین تجربی نیمه‌ی عمر ایزوتوپ با عمر طولانی»تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین تجربی نیمه‌ی عمر ایزوتوپ با عمر طولانی»
$1935

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا