شبیه‌ساز مجازی «فن‌آوری ولتاژ بالا»

شناسه محصول: TS-TVN
  1. بررسی توزیع ولتاژ بر روی عناصر رشته ای از عایق‌های تعلیق.
  2. تخلیه الکتریکی روی سطح دی الکتریک جامد.
  3. موج رعد و برق در خطوط انتقال برق.
  4. بررسی ولتاژهای تخلیه الکتریکی گپ‌های هوایی.
  5. استحکام ضربه‌ای عایق.
  6. برقگیرهای محافظ و سرکوب‌کننده های ولتاژ.
  7. تعیین مناطق حفاظتی برای صاعقه گیرهای میله‌ای و سیمی.
  8. بررسی طراحی کلیدهای برق فشار قوی
  9. بررسی طراحی برقگیر و محدود‌کننده‌های افزایش ولتاژ.
پیمایش به بالا