کیت استاندارد تجهیزات آموزشی «سیستم‌های تهویه» نسخه‌ی 3

شناسه محصول: ELB-160.011.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی ابزارها و روشهای تعیین فشار.
  2. بررسی نمودارهای توزیع سرعت (با توجه به مقدار فشار دینامیکی) در جریان هوا از طریق یک خط لوله دایره ای با استفاده از لوله پیتوت.
  3. تعیین نرخ جریان از نمودار سرعت.
  4. بررسی مشخصات خط لوله: تعیین تلفات فشار در طول، ضرایب مقاومت و اصطکاک.
  5. بررسی خصوصیات شبکه با اتصال سری خطوط لوله.
  6. بررسی مشخصات شبکه با اتصال موازی خطوط لوله.
  7. بررسی ویژگی های فن.
  8. مطالعه و اندازه گیری پارامترهای حرارتی.
پیمایش به بالا