مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «مبانی نظری مهندسی برق»، اجرای رومیزی، نسخه‌ی دستی – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «مبانی نظری مهندسی برق»، اجرای رومیزی، نسخه‌ی دستی

شناسه محصول: ELB-241.050.01

$4575

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «مبانی نظری مهندسی برق»، اجرای رومیزی، نسخه‌ی دستیمجموعه‌ی تجهیزات آموزشی استاندارد «مبانی نظری مهندسی برق»، اجرای رومیزی، نسخه‌ی دستی
$4575

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا