مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «عملکرد متوالی و موازی واحدهای پمپاژ»

شناسه محصول: ELB-030.008.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه عملکرد متوالی واحدهای پمپاژ.
  2. بررسی عملکرد موازی واحدهای پمپاژ.
  3. تعیین تجربی ویژگی های پمپ ها و ویژگی های مشترک آنها.
  4. تعیین کارآمدترین راه های تامین آب.
پیمایش به بالا