مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «محرکه‌ی پنوماتیک و اتوماسیون الکترو پنوماتیک»

شناسه محصول: ELB-141.001.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تعداد آزمایش‌ها مربوط به اتوماسیون الکترو پنوماتیک 60 مورد است و شرح آنها در دفترچه‌ی مربوط درج شده است.

پیمایش به بالا