مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «محرکه‌ی پنوماتیک و اتوماسیون الکترو پنوماتیک» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «محرکه‌ی پنوماتیک و اتوماسیون الکترو پنوماتیک»

شناسه محصول: ELB-141.001.01

$16993

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تعداد آزمایش‌ها مربوط به اتوماسیون الکترو پنوماتیک 60 مورد است و شرح آنها در دفترچه‌ی مربوط درج شده است.

سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «محرکه‌ی پنوماتیک و اتوماسیون الکترو پنوماتیک»مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «محرکه‌ی پنوماتیک و اتوماسیون الکترو پنوماتیک»
$16993

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا