مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مطالعه عملکرد کمپرسور رفت و برگشتی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مطالعه عملکرد کمپرسور رفت و برگشتی»

شناسه محصول: ELB-171.029.02

$4575

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. تعیین تجربی مشخصات فنی اصلی و ساختار یک سیکل واقعی کمپرسور رفت و برگشتی.
 2. تعیین تلفات فشار در سراسر سیستم کمپرسور رفت و برگشتی.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مطالعه عملکرد کمپرسور رفت و برگشتی»مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مطالعه عملکرد کمپرسور رفت و برگشتی»
$4575

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا