مجموعه‌ی استاندارد تجهیزات آموزشی «کنترل-اندازه‌گیری و اتوماسیون» instrumentation and automated control systems – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی استاندارد تجهیزات آموزشی «کنترل-اندازه‌گیری و اتوماسیون» instrumentation and automated control systems

شناسه محصول: ELB-001.046.01

$7059

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مطالعه سنسورهای جریان و ولتاژ
  1. ویژگی‌های استاتیکی شنت اندازه گیری؛
  2. ویژگی های استاتیکی ترانسفورماتور اندازه گیری جریان؛
  3. ویژگی های استاتیک سنسور جریان یکپارچه؛
  4. ویژگی های استاتیکی تقسیم کننده ولتاژ؛
  5. ویژگی های استاتیک سنسور ولتاژ یکپارچه؛
  6. ویژگی های انتقال ترانسفورماتور ولتاژ؛
 2. مطالعه سنسورهای دما
  1. ویژگی کالیبراسیون تجربی ترموکوپل.
  2. ویژگی های تجربی یک ترمیستور پلاتین؛
  3. ویژگی های تجربی یک ترمیستور نیمه‌رسانا؛
  4. ویژگی های تجربی سنسور دمای یکپارچه؛
  5. ویژگی های تجربی پیرومتر مادون قرمز؛
 3. مطالعه حسگرهای میدان مغناطیسی
  1. ویژگی های تجربی سنسور آنالوگ هال؛
  2. ویژگی های تجربی مقاومت مغناطیسی آنالوگ؛
  3. حسگر گسسته اثر هال;
  4. مقاومت مغناطیسی گسسته؛
  5. حسگر نی؛
 4. مطالعه سنسور نور.
 5. بررسی اصول عملکرد مبدل های نرمالیزاسیون
  1. پارامترسازی؛
  2. ادغام در یک سیستم کنترل مبتنی بر کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر یا رایانه.
 6. مطالعه کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی
  1. حل مسائل منطق چرخه ای؛
  2. اصول کار با سیگنال های آنالوگ.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه‌ی استاندارد تجهیزات آموزشی «کنترل-اندازه‌گیری و اتوماسیون» instrumentation and automated control systemsمجموعه‌ی استاندارد تجهیزات آموزشی «کنترل-اندازه‌گیری و اتوماسیون» instrumentation and automated control systems
$7059

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا