استند آموزشی آزمایشگاهی «سنسورهای صنعتی فشار»

شناسه محصول: ELB-001.004.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی اصول عملکرد و روش های اندازه گیری سنسورهای فشار.
  2. ویژگی های استاتیکی و دینامیکی سنسورهای انواع مختلف.
  3. انتقال داده از طریق رابط با استفاده از یک کنترل کننده منطقی.
  4. سیستم های ثبت داده های فشار.
  5. سیستم نگهداری خودکار فشار معین در اثر اختلالات با استفاده از سنسورهای مختلف.
  6. سیستم کنترل فشار اتوماتیک با استفاده از سنسورهای مختلف.
پیمایش به بالا