استند آموزشی برای کار آزمایشگاهی در مورد مطالعه روش های صرفه جویی در انرژی «سیستم انرژی Autonomous DPT-SG با MPSO»»

شناسه محصول: ELB-241.024.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه نیروگاه autonomous با بار مختلط.
  2. تعیین راندمان و تلفات ولتاژ نیروگاه.
  3. بررسی راه های همگام سازی نیروگاه ها با یکدیگر و با شبکه.
  4. مطالعه نیروگاه سه فاز متصل به موازات شبکه.
  5. بررسی عملکرد موازی دو نیروگاه.
پیمایش به بالا