استند آموزشی برای مطالعه‌ی ساختارهای دوقطبی

شناسه محصول: ELB-150.008.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. اندازه گیری مشخصه جریان-ولتاژ یک اتصال p-n و مقایسه آن با یک مشخصه ایده آل.
  2. بررسی ویژگی ولت آمپر انشعاب جلو در طرح‌های مختلف سوئیچینگ دیود یک ترانزیستور در دماهای مختلف.
  3. اندازه گیری شاخه معکوس مشخصه ولت آمپر انتقال الکترون به حفره در دماهای مختلف. بررسی پدیده شکست.
  4. اندازه گیری مشخصات ورودی ترانزیستور در ولتاژهای مختلف کلکتور و دماهای مختلف.
  5. بررسی خانواده ای از ویژگی های خروجی ترانزیستور در دماهای مختلف.
  6. ویژگی های انتقال و ویژگی های بازخورد یک ترانزیستور دوقطبی در مدار امیتر مشترک.
پیمایش به بالا