مدل قطعات با برش مقطعی «شیر دروازه‌ای با کنترل دستی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مدل قطعات با برش مقطعی «شیر دروازه‌ای با کنترل دستی»

شناسه محصول: ELB-090.011.01

$536

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدل قطعات با برش مقطعی «شیر دروازه‌ای با کنترل دستی»مدل قطعات با برش مقطعی «شیر دروازه‌ای با کنترل دستی»
$536

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا