«ترانسفر کیس (جعبه دنده کمکی) مجهز به انتخاب جعبه‌ی انتخاب قدرت (خودروی کاماز)» – دارای برش مقطعی – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

«ترانسفر کیس (جعبه دنده کمکی) مجهز به انتخاب جعبه‌ی انتخاب قدرت (خودروی کاماز)» – دارای برش مقطعی

شناسه محصول: ELB-002.008.01

$11765

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

«ترانسفر کیس (جعبه دنده کمکی) مجهز به انتخاب جعبه‌ی انتخاب قدرت (خودروی کاماز)» - دارای برش مقطعی«ترانسفر کیس (جعبه دنده کمکی) مجهز به انتخاب جعبه‌ی انتخاب قدرت (خودروی کاماز)» – دارای برش مقطعی
$11765

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا