مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ظرفیت گرمایی هوا» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ظرفیت گرمایی هوا»

شناسه محصول: ELB-171.015.01

$7908

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ظرفیت گرمایی هوا»مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ظرفیت گرمایی هوا»
$7908

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا