مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ضریب انتقال حرارت با لزوم گردش مایع خنک کننده» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ضریب انتقال حرارت با لزوم گردش مایع خنک کننده»

شناسه محصول: ELB-171.011.01

$4314

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ضریب انتقال حرارت با لزوم گردش مایع خنک کننده»مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «تعیین ضریب انتقال حرارت با لزوم گردش مایع خنک کننده»
$4314

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا