ماژول «تعیین بار ویژه‌ی الکترون به روش مگنترون» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

ماژول «تعیین بار ویژه‌ی الکترون به روش مگنترون»

شناسه محصول: M-OUZEMM

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

ماژول «تعیین بار ویژه‌ی الکترون به روش مگنترون»ماژول «تعیین بار ویژه‌ی الکترون به روش مگنترون»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا