ماژول «سنسورهای میدان مغناطیسی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

ماژول «سنسورهای میدان مغناطیسی»

شناسه محصول: M25.DMP

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مكان گيرندهماژول «سنسورهای میدان مغناطیسی»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا