مجموعه آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «نصب و تنظیم تجهیزات الکتریکی شرکت‌ها و سازه‌های عمرانی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «نصب و تنظیم تجهیزات الکتریکی شرکت‌ها و سازه‌های عمرانی»

شناسه محصول: ELB-241.035.01

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. تست تجهیزات الکتریکی.
  1. تعیین ضریب برگشت کنتاکتور الکترومغناطیسی.
  2. تعیین خطای ترانسفورماتور ولتاژ.
  3. بررسی کنتور انرژی فعال جریان الکتریکی تک فاز.
 2. نصب و تنظیم الکتریکی مدارهای کنترل رله کنتاکتور موتورهای سه فاز ناهمزمان با روتور قفس سنجابی.
  1. نصب و تنظیم مدار کنترل موتور سه فاز آسنکرون با تامین راه اندازی مستقیم آن.
  2. نصب و تنظیم مدار کنترل موتور سه فاز آسنکرون با راه اندازی مستقیم و معکوس آن.
  3. راه اندازی و آزمایش مدار حفاظت حرارتی برای موتور سه فاز ناهمزمان بر اساس استفاده از رله الکتروترمال.
  4. نصب و تنظیم الکتریکی مدار کنترل برای موتور سه فاز ناهمزمان و راه اندازی خازن مستقیم آن هنگام تغذیه از شبکه تک فاز.
  5. نصب برقی و تنظیم مدار کنترل موتور سه فاز آسنکرون با راه اندازی مستقیم و افزایش ضریب توان با روشن کردن خازن ها.
 3. نصب و تنظیم مدارهای روشنایی الکتریکی.
  1. مدارهای روشن کردن وسایل روشنایی الکتریکی.
  2. مدارهای کنترل روشنایی.
  3. مدار یک کنتور القایی انرژی فعال یک جریان الکتریکی تک فاز.
  4. مدار حفاظتی شبکه روشنایی.
  5. مدار با دستگاه قطع جریان باقیمانده.
  6. مدار روشنایی برق آپارتمان.
 4. نصب و تنظیم مدارهای با مبدل فرکانس.
  1. نصب و تنظیم برقی مدار با مبدل فرکانس با سیستم باز ” مبدل فرکانس – موتور آسنکرون “
  2. نصب و تنظیم برقی مدار با مبدل فرکانس با سیستم بسته “مبدل فرکانس – موتور آسنکرون”.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «نصب و تنظیم تجهیزات الکتریکی شرکت‌ها و سازه‌های عمرانی»مجموعه آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «نصب و تنظیم تجهیزات الکتریکی شرکت‌ها و سازه‌های عمرانی»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا