استند آزمایشگاهی «سنسورهای فشار»

شناسه محصول: ELB-001.017.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه مانومتر تغییر شکل اشاره گر، اصل عملکرد آن، تعیین خطای نسبی اندازه گیری در سطوح مختلف فشار.
  2. مطالعه سنسور فشار دیفرانسیل تغییر شکل غشا، اصل عملکرد، تعیین خطای نسبی اندازه‌گیری در مقایسه با قرائت‌های گیج فشار.
  3. مطالعه سنسور تغییر شکل غشاء فشار اضافی، اصل عملکرد، تعیین خطای نسبی اندازه‌گیری در مقایسه با قرائت‌های گیج فشار.
  4. مطالعه دستگاه شیر کاهنده فشار مورد استفاده برای تنظیم فشار هوا در سیستم اندازه گیری.
  5. مطالعه دستگاه کمپرسوری که باعث ایجاد فشار هوا در گیرنده می شود.
پیمایش به بالا