استند آزمایشگاهی «اتوماسیون تهویه‌ی هوا»

شناسه محصول: ELB-001.036.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لیست آزمایش‌ها:
1. خصوصیات استاتیکی و دینامیکی فن
2. ویژگی های دمپر خودکار
3. خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بخاری
4. کالیبراسیون دیافراگم اندازه گیری.
5. تنظیم فشار توسط کنترل فن
6. کنترل جریان توسط کنترل فن
7. کنترل دما توسط کنترل فن
8. تنظیم فشار توسط کنترل دمپر
9. کنترل جریان توسط کنترل دمپر
10. کنترل دما توسط کنترل دمپر
11. کنترل دما با کنترل بخاری

پیمایش به بالا