ماژول آزمایشگاهی «رله قابل برنامه‌ریزی آون»

شناسه محصول: ELB-001.023.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مطالعه رله قابل برنامه‌ریزی آون.

 1. مطالعه مشخصات فنی و اصول برنامه ریزی رله؛
 2. توسعه و ایجاد برنامه های کنترل خودکار فرآیند با استفاده از صفحه کلید رله.
 3. 8 نوع از اشیاء تکنولوژیکی ارائه شده در قالب نمودارهای حافظه:
  1) کنترل بخاری های کوره؛
  2) کنترل موتور الکتریکی ناهمزمان؛
  3) کنترل حلقه گل.
  4) مدیریت خط پمپاژ آب زهکشی؛
  5) چراغ راهنمایی؛
  6) شمارش تکانه ها.
  7) آتش در حال اجرا؛
  8) آماده سازی مخلوط.
پیمایش به بالا