مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «اندازه گیری‌های فوتوالکتریک و نوری» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «اندازه گیری‌های فوتوالکتریک و نوری»

شناسه محصول: ELB-190.004.01

$6013

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «اندازه گیری‌های فوتوالکتریک و نوری»مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «اندازه گیری‌های فوتوالکتریک و نوری»
$6013

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا