مجموعه‌ی آزمایشگاهی «بررسی تجربی قانون پواسون برای اعمال واپاشی رادیواکتیو» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه‌ی آزمایشگاهی «بررسی تجربی قانون پواسون برای اعمال واپاشی رادیواکتیو»

شناسه محصول: ELB-190.015.01

$1856

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه‌ی آزمایشگاهی «بررسی تجربی قانون پواسون برای اعمال واپاشی رادیواکتیو»مجموعه‌ی آزمایشگاهی «بررسی تجربی قانون پواسون برای اعمال واپاشی رادیواکتیو»
$1856

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا