تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی قانون اهم برای جریان ثابت»

شناسه محصول: ELB-IZOdPT-2

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. بررسی قانون اهم برای مدار DC؛
  2. بررسی اتصال سری و موازی رساناها.
پیمایش به بالا