تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی فرایندهای چگالش» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی فرایندهای چگالش»

شناسه محصول: ELB-IPK

$4837

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مطالعه فرآیند میعان در یک تک لوله‌ی افقی صاف
 2. تعیین ضریب انتقال حرارت در حین میعان بخار آب در یک تک لوله‌ی افقی صاف
 3. مطالعه فرآیند تراکم در یک تک لوله‌ی افقی تک پره دار
 4. تعیین ضریب انتقال حرارت در حین میعان بخار آب در یک تک لوله‌ی افقی پره‌دار
 5. تعیین ضریب انتقال حرارت در حین معیان بخار آب در دستگاه نوع «لوله در لوله»
 6. مقایسه ضرایب انتقال حرارت در حین معیان بخار آب در دستگاه «لوله در لوله» با سطح صاف و پره‌دار
 7. مطالعه‌ی فرآیند معیان در یک دسته لوله‌ی افقی صاف
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مكان گيرندهتجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی فرایندهای چگالش»
$4837

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا