تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی توربین بخار»

شناسه محصول: ELB-IPT

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه ساختار توربین بخار
  2. مطالعه ساختار ژنراتور
  3. تست سیستم توربین بخار-ژنراتور-بار تحت شرایط عملیاتی مختلف
  4. تست سیستم توربین بخار-ژنراتور-بار با یک و دو نازل کاری
  5. بررسی وابستگی جریان بخار از طریق نازل به فشار در مولد بخار
  6. بررسی وابستگی فشار بخار اشباع به دما
  7. بررسی ویژگی دور آرام ژنراتور
پیمایش به بالا