تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی ارتعاش»

شناسه محصول: ELB-240.005.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. ساختار ویژگی‌های ارتعاش فرکانس پایین.
  2. بررسی تاثیر سازه های حفاظت در برابر ارتعاش بر ارتعاشات جسم حفاظت شده.
  3. بررسی تاثیر ارتعاش بر بدن انسان.
  4. بررسی تاثیر جرم، اصطکاک و کشش سیستم بر شدت ارتعاش جسم محافظت شده.
  5. ارزیابی اثربخشی روش‌های حفاظت از ارتعاش.
پیمایش به بالا