مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی انتقال حرارت در جریان جریان اجباری سیال در لوله در هنگام سرد شدن آن در شرایط همرفت طبیعی»

شناسه محصول: ELB-171.026.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تعیین تجربی ضریب انتقال حرارت برای جریان سیال در لوله‌های با همرفت آزاد و اجباری خارجی.
    بررسی ویژگی‌های انتقال حرارت همرفتی در جریان عرضی حول یک دسته لوله.
پیمایش به بالا