مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی انتقال حرارت ترکیبی یک لوله افقی با محیط در شرایط همرفت آزاد»

شناسه محصول: ELB-171.024.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

با استفاده از این تجهیزات آزمایشگاهی می‌توانیم آزمایش‌های زیر را انجام دهیم:

  1. بررسی تجربی فرآیند انتقال گرما ازطریق انتقال حرارت همرفتی و تابش.
  2. تعیین مقدار گرمای دفع شده ازطریق همرفت و تابش.
  3. تعیین ضریب انتقال حرارت یک لوله افقی.
  4. تعیین تأثیر تابش دیواره لوله بر میزان گرمای منتشر شده توسط تابش حرارتی.
پیمایش به بالا