مجموعه تجهیزات آموزشی «مکانیک سیالات»

شناسه محصول: ELB-030.015.04

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه حالت جریان سیال.
  2. تعیین ویژگی‌های فشار پمپ.
  3. بررسی ویژگی های خطوط لوله تحت حالات جریان مختلف.
  4. تعیین ضریب مقاومت هیدرولیکی.
  5. تصویر معادله برنولی، نمودار فشار.
  6. بررسی ماهیت تغییر فشار در خط لوله فشار در هنگام شوک هیدرولیکی (بستن شیر در خروجی خط لوله).
  7. تعیین فشار ضربه‌ای.
  8. آزمایش تایید فرمول ژوکوفسکی.
پیمایش به بالا